Familie Petit

Van Seneffe via Zevenbergen naar Breda

Gereedschap steenhouwers

Handtekening Charles Philippe Petit

Charles Philippe Petit *1807 †26-07-1894

x

Elizabeth Moonen * 21-03-1828 †18-07-1886

Charles Philippe Petit, zoon van Jean Baptiste Petit en  Marie Jeanne Joseph Heugens wordt geboren in Seneffe een plaatsje vlak bij Arquennes . In die streek zijn veel steengroeven, het steenhouwersvak, de handel in stenen, hoort bij Seneffe/Arquennes en omgeving. Charles Philippe Petit vertrekt rond 1830 (23 jaar!) samen met zijn broer Jerôme uit Arquennes naar Nederland. Het blijft gissen maar het is niet onwaarschijnlijk dat er in België een overschot aan steenhouwers was,terwijl er in Nederland voldoende werk voor vaklieden als Charles en Jérôme was.

 

In Zevenbergen startte hij samen met zijn broer Jérôme een steenhouwerij. Uit de archieven in Breda blijkt dat Charles in 1837 van Zevenbergen naar Breda verhuisde. In Breda aangekomen laat Charles zich  op  7 september 1837 inschrijven als ingezetene van Breda.

 

Volgens de Bredase archivaris schreven in die tijd alleen de inwoners die in aanzien stonden zich in. Je hoefde je klaarblijkelijk als inwoner van een stad nog niet aan te melden. In het archief vonden we de aanmelding van Charles. De broers hebben, zoals blijkt uit volkstellingen lang bij elkaar gewoond, Jérôme is naar Tilburg verhuisd. Of hij daar een eigen steenhouwerij is begonnen of dat hij wellicht een forens avant la lettre  was, is niet duidelijk.

Charles Petit, ingeschreven als bewoner van de gemeente Breda

Huwelijk Charles Petit

Charles Philippe Petit trouwt op 25-08-1853 met Elizabeth Moonen * 21-03-1828 †18-07-1886

Uit het huwelijk worden 8 kinderen geboren:

 1. Marie Jeanne Josephe (* 23-10-1853
 2. Jean Baptiste (* 15-11-1854)
 3. Victoire Caroline Phillipine (* 01-05-1856)
 4. Pierre Joseph (* 06-03-1858)
 5. Carolus Petrus (* 04-08-1859)
 6. Jérôme Joseph
 7. Theresia Adriana Maria
Charles Petitweg in Breda
Huis Charles Petit

Succesvol zakenman

Charles is als handelaar en steenhouwer erg succesvol. Hij woont in een prachtig pand aan de haven in Breda. In Breda is een straat naar hem vernoemd. Steenhouwerij Petit is daar anno 2017 nog steeds gevestigd.

Jerôme Petit * 21-05-1809 † 02-10-1851

 

Over Jérôme Joseph is weinig bekend. Hij is samen met zijn twee jaar oudere broer naar Nederland getrokken om daar zijn geluk te beproeven. Jérôme is jong gestorven (42 jaar). Uit de gegevens die we vonden rond zijn sterven blijkt dat Jérôme in Tilburg woonde maar in Breda bij zijn broer thuis stierf. Mogelijk bereidde Jérôme een Tilburgse vestiging van de steenhouwerij voor. Zeker is dat op relatief jonge leeftijd de broers Petit vermogend waren (hun bedrijf heette Frères Petit).

Nalatenschap

Jerôme overlijdt als hij 42 is. Bij de aangifte van overlijden staat : "Op den tweeden October dezes jaars, des morgens ten half een ure, te Breda in Wijk C Nummer twee honderd een en zestig aan de Haven is overleden Jérôme Joseph Petit, steenhouwer, oud twee en veertig jaren, geboren te Seneffe België, wonende te Tilburg, ongehuwd. Zoon van Jean Baptiste Petit en van Marie Josephe Heugens, particulier, wonende te Breda."

 

Uit de stukken over de nalatenschap van Jérôme valt het kapitaal van de broers Petit af te leiden, Een stukje uit de akte:

De ondergetekende Jean Baptiste Petit en zijn huisvrouw Marie Josephe Heugens wonende te Breda als ouders en Charles Philippe Petit, steenhouwer te Breda woonachtig. Mitsgders Augustin Petit woonachtig te België als broeders van den te noemen overledene, gezamenlijk domicilie kiezend ten huize van Charles Philippe Petit....

Onroerende goederen (het deel van Jérôme)

 • Een huis .... te Breda ... sectie A no 853 groot 1 roede en 17 ellen
 • Een huis en erf als voor sectie A 22  no1479 groot 2 roeden en 14 ellen.
 • Een huis en erf als voor sectie A no 1423 groot 2 roeden en 50 ellen
 • Een pakhuis en erf als voor sectie A no 1424 groot 2 roeden en 70 ellen
 • Het regt van gebruik van een erf kadastraal bekend ten noorden van Breda als eigenen en gelegen te Breda aan den nieuwen weg sectie A n0 1425, worden deze onroerende goederen met inbegrip van voorvermeld regt geschat op een waarde van fl 11.000,00
 • Roerende goederen (het deel van Jérôme):
 • Helft der steenen         fl 5.533,56
 • Meubilaire goederen   fl    321,60
 • Contante gelden          fl     110,00
 • Schuldvorderingen      fl 4.836,00
 •  
 • Totaal                            fl 21.801,16

 Hieronder ziet u aantekeningen over de verdeling met onder andere de handtekening van Jean Baptiste Petit.

Jerôme Petit, document over nalatenschap

Augustin Petit *10-03-1811 † 02-06-1878

x

Marie Augustine Colinet *25-02-1817  †26-12-1878

Augustin en Marie krijgen 10 kinderen:

 

 1. Stanislas  (* 01-05-1837 / † 14-05-1906)
 2. Celestine (* 26-01-1839 / † 26-02-1840
 3. Léandre Petit geboren op  28-02-1841 te Arquennes
 4. Virgine Marie (* 16-05-1843 / † 11-05-1919)
 5. léon Dieudonné (* 31-07-1845 / † ..........)
 6. Marie Martine (* 12-01-1848 / † ..........)
 7. Albertine (* 14-12-1850 / † 05-10-1907)
 8. Jules Gislain (* 15-01-1854 / † 25-12-1854)
 9. Richard (* 30-04-1856 / † 20-01-1860)
 10. Marie Augustine (* 01-01-1859 / † ...........)
Gereedschap steenhouwers
Charles Petit, ingeschreven als bewoner van de gemeente Breda
Huis Charles Petit
Charles Petitweg in Breda
Jerôme Petit, document over nalatenschap
Gereedschap steenhouwers
Charles Petit, ingeschreven als bewoner van de gemeente Breda
Huis Charles Petit
Charles Petitweg in Breda
Jerôme Petit, document over nalatenschap
Gereedschap steenhouwers
Charles Petit, ingeschreven als bewoner van de gemeente Breda
Huis Charles Petit
Charles Petitweg in Breda
Jerôme Petit, document over nalatenschap